MaltaRightNow.com sezzjoni: aħbarijiet lokali
aħbarijiet
Punti ewlenin 
Aħbarijiet Lokali
Internazzjonali
Xjenza u Teknoloġija
Arti, Divertiment u Kultura
Kurżitajiet
Ewropa
Qorti
Kunsilli Lokali
Parlament
Għawdex
Features
Ekonomija
Avviżi ELCOM
Librerija
sport
Futbol Taljan
Futbol Ieħor
Futbol Lokali
Futbol Ingliż
Sport Ieħor
In-Nazzjon
Download
Aħbarijiet Lokali

Sussidji għax-xiri tal-proprjeta'


7 ta' Mejju, 2012  19:25 CET
Bookmark Print page Email page

Permezz ta' skema mill-Awtorita' tad-Djar 115-il appartament, 8 maisonettes u 98 garaxx se jkunu issusidjati biex jinbiegħu ħafna irħas mill-prezz kummerċjali tagħhom biex b'hekk tkun aktar faċli għal koppji u kull min irid jixtri dar, biex ikunu sidien tal-proprjeta` tagħhom.

Dan qalu il-Ministru tal-Ġustizzja, id-Djalogu u l-Familja, Chris Said, waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellmu ukoll diversi uffiċjali tal-Awtorita` tad-Djar.

Chris Said qal li permezz ta' din l-iskema, min jakkwista proprjeta` mill-Awtorita tad-Djar u jħallas 15% f'depozitu mal-Konvenju se jiffranka 25% mill-prezz kummercjali. Barra minn hekk se jiffranka madwar 20 elf ewro f'imgħaxijiet li kieku jkollu jħallas  lil banek.

L-appartamenti offruti f'din l-iskema huma mifruxin  ma' diversi lokalitajiet f'Malta. Biex wieħed japplika jrid ikun għalaq 18-il sena u jibda jgħix fl-appartament li jkun xtara fi zmien sentejn.

Min igawdi minn din l-iskema ma jkunx jista jbiegħ l-appartament qabel ma jgħaddu 5 snin mill-akkwist, waqt li jkun jista' jbiegħa, mingħajr ma jħallas is-sussidju li jkun ingħata mill-Gvern, wara 10 snin.
Kull min jakkwista proprjeta` taħt din l-iskema għandu l-obbligu li jinstalla solar water panels fejn hu possibli.

L-applikazzjonijiet għal min irid igawdi minn din l-iskema se jibdew jingabru mit-12 sat-23 ta' Mejju, waqt li l-pubbliku se jkun jista' jara 'l dawn l-appartamenti mit-12 sal-20 ta' Mejju.  

Il-Ministru Said qal li l-Awtorita tad-Djar introduċiet xejn inqas minn 17-il skema. Fost dawn hu semma l-iskema tal-Kiri li fiha l-Awtorita kriet mijiet ta' appartamenti mill-privat biex tkun tista toffrihom għall-kiri lill-pubbliku bi prezz issussidjat.  

Sussidji għax-xiri tal-proprjeta'
Aktar aħbarijiet f'din il-kategorija
L-40 anniversarju tal-Air Malta mfakkar bil-kuluri oriġinali
Il-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Wasteserv
L-Isqfijiet jirreaġixxu għal-liġi tal-Unjoni Ċivili
Il-Ministru Joe Mizzi għandu jkun trasparenti fuq it-telf fit-trasport pubbliku
Protesta minn studenti Libjani quddiem l-iskola Libjana f'Ta' Ġiorni
Punti ewlenin
15:39 Il-Partit Nazzjonalista se jorganizza konferenza nazzjonali dwar l-isport
12:30 Jinħatar Kummissarju ġdid għall-Protezzjoni tad-data
13:16 Appell biex tkun irrevokata t-tneħħija ta' Dolores Gauci mit-tmexxija tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali fil-Komunità
16:54 L-Isqfijiet jirreaġixxu għal-liġi tal-Unjoni Ċivili
iktar aħbarijiet
20:43 L-40 anniversarju tal-Air Malta mfakkar bil-kuluri oriġinali
19:03 Il-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Wasteserv
18:33 Jingħalaq Abu Ghraib
16:54 L-Isqfijiet jirreaġixxu għal-liġi tal-Unjoni Ċivili
16:39 Il-Ministru Joe Mizzi għandu jkun trasparenti fuq it-telf fit-trasport pubbliku
16:18 Holmes ma kienx ittratat kif suppost – il-familja kellha tbiegħ il-propjeta’ biex tiffinanzja l-każ - Id-difiża
16:13 Somalu jerġa’ jispiċċa l-ħabs – din id-darba jisraq arloġġ ta’ €4,000 minn fuq jott
15:57 Protesta minn studenti Libjani quddiem l-iskola Libjana f'Ta' Ġiorni
15:39 Il-Partit Nazzjonalista se jorganizza konferenza nazzjonali dwar l-isport
15:27 Il-manifattura Maltija trid issaħħaħ id-divesifikazzjoni - Helga Ellul
Editorjal

Tliet voti konsistenti

Tliet voti konsistenti
Opinjoni

Taqbel mad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jaħżen il-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk?

Iva
Le
Ma nafx