MaltaRightNow.com sezzjoni: Ekonomija
aħbarijiet
Punti ewlenin 
Aħbarijiet Lokali
Internazzjonali
Xjenza u Teknoloġija
Arti, Divertiment u Kultura
Kurżitajiet
Ewropa
Qorti
Kunsilli Lokali
Parlament
Għawdex
Features
Ekonomija
Avviżi ELCOM
Librerija
sport
Futbol Taljan
Futbol Ieħor
Futbol Lokali
Futbol Ingliż
Sport Ieħor
il-mument
Download
Ekonomija

GlobalCapital Life Insurance Ltd tiddikjara bonus annwali ta' 2.1%

Hermann MICALLEF
4 t' April, 2012  11:07 CET
Bookmark Print page Email page

GlobalCapital Life Insurance Ltd iddikjaraw rata tal-bonus riversjonarju annwali ta' 2.1%, pagabbli fuq il-poloz tal-assigurazzjoni kollha tagħhom li huma suġġetti għall-imgħax u li kienu fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru, 2011.

Dan il-bonus japplika fuq il-firxa kollha ta' poloz suġġetti għall-imgħax, bl-eċċezzjoni ta' dawk fejn il-polza stess tiggarantixxi bonus ogħla, bħal fil-każ tal-MoneyPlus, li joffri rata garantita ta' 3.5%. Ir-rata tal-bonus riversjonarju ddikjarata għal poloz imħallsin hi ta' 1.25%.

Ir-rata medja tal-bonus annwali ddikjarat minn GlobalCapital Life Insurance Ltd fl-aħħar għaxar snin (bejn l-2002 u l-2011) kienet ta' 3.985%.

Skont Bashar Khatib, il-Kap Uffiċċjal Eżekuttiv ta' Global Capital plc fl-2011, is-swieq finanzjarji madwar id-dinja kollha raw volatilità u ċaqliq, u s-sena ntemmet bi prestazzjoni mħallta. Hu żied li s-swieq tal-proprjetà baqgħu staġnati u komplew jiddgħajfu. Is-swieq finanzjarji ta' Malta raw tnaqqis ta' kważi 18% fl-2011 filwaqt li s-swieq tal-proprjetà komplew għaddejjin minn żmien ta' staġnar u pressjoni 'l isfel, kemm fis-suq tal-bejgħ kif ukoll f'dak tal-kiri.

Meta tiddikkjara dan il-bonus riversjonarju annwali, il-kumpanija tqis il-prestazzjoni tal-assi tal-investiment miżmuma fi ħdan il-Life Fund tagħha. Il-Life Fund hu magħmul minn strumenti tal-investiment diversifikati u magħżulin bir-reqqa, li jinkludu bonds, ishma, fondi, proprjetà immobbli u depożiti bankarji.

It-taħlita ta' għodda tal-investiment ta' dan it-tip, kif ukoll il-klassifika tal-assi, jiġu segwiti mill-viċin u approvati mill-Kumitat tal-Investiment tal-kumpanija. Ladarba jiġu ddikjarati, il-bonusijiet riversjonarji huma garantiti mill-kumpanija sakemm il-polza tinżamm sal-maturità.

Ir-rata tal-bonus riversjonarju ddikjarata tapplika għal kull tip ta' polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja suġġetta għall-imgħax offruta mill-kumpanja, bi premium regolari jew inkella bi premium ta' darba.

GlobalCapital Life Insurance Ltd tiddikjara bonus annwali ta' 2.1%
Aktar aħbarijiet f'din il-kategorija
Ikomplu ix-xejriet varji fis-swieq finanzjarji internazzjonali
Is-swieq finanzjarji jsofru telf madwar id-dinja kollha
Tnaqqis fl-esportazzjoni u fl-importazzjoni
Titjib fil-kompetittività ta' pajjiżi f'diffikutajiet ekonomiċi jista' jkun sfida għal Malta
Inawgurat ristorant ieħor ta' McDonald's f'Malta
Punti ewlenin
00:11 Federica Falzon tirbaħ 'Ti Lascio Una Canzone'
17:57 Nhar it-Tnejn, l-ewwel rally tal-kampanja għal Parlament Ewropew
15:24 Il-lekċerers urtati: s'issa għadhom ma rċevewx il-fondi biex jgħallmu aħjar
10:26 Omm f'periklu tal-mewt wara ġrieħi b'tornavit
iktar aħbarijiet
00:11 Federica Falzon tirbaħ 'Ti Lascio Una Canzone'
19:19 Ftit paċi għal festa tal-Għid
17:57 Nhar it-Tnejn, l-ewwel rally tal-kampanja għal Parlament Ewropew
16:57 Titjira tal-Air Malta minn Heathrow tittardja
16:05 Malta u l-Libja, fiċ-ċentru ta' artiklu fuq Al Jazeera
16:00 Kellimni.com ikompli jżid fil-popolarita'
15:55 Il-fqar u l-abbandunati fil-qofol tal-Via Crucis tal-Papa
15:46 Tentattiv ieħor mill-Maltin biex jitilgħu l-muntanja Everest
15:24 Il-lekċerers urtati: s'issa għadhom ma rċevewx il-fondi biex jgħallmu aħjar
13:11 Illejla Federica Falzon fuq "Ti Lascio Una Canzone"
Editorjal

Tliet voti konsistenti

Tliet voti konsistenti
Opinjoni

Taqbel mad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jaħżen il-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk?

Iva
Le
Ma nafx