MaltaRightNow.com sezzjoni: Mill-Qorti
aħbarijiet
Punti ewlenin 
Aħbarijiet Lokali
Internazzjonali
Xjenza u Teknoloġija
Arti, Divertiment u Kultura
Kurżitajiet
Ewropa
Qorti
Kunsilli Lokali
Parlament
Għawdex
Features
Ekonomija
Avviżi ELCOM
Librerija
sport
Futbol Taljan
Futbol Ieħor
Futbol Lokali
Futbol Ingliż
Sport Ieħor
In-Nazzjon
Download
Qorti

Miċħuda talba biex jieqaf proċess ta' tender għal xogħolijiet fil-katakombi fir-Rabat

Ray ABDILLA
2 t' April, 2012  12:29 CET
Bookmark Print page Email page

Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili preseduta mill-Imħallef Joseph Zammit McKeon ċaħdet talba li kien għamel l-imprenditur u Ċermen tal-kumpanja AX Construction Ltd Anġlu Xuereb, biex jitwaqqaf il-proċess tal-kanċellament tat-tender għall-kostruzzjoni ta' infrastruttura għal-viżitaturi u xogħolijiet ta' restawr fil-katakombi ta' San Pawl li jinsabu fir-Rabat. 

Huwa kien għamel din it-talba biex jieqaf dan il-proċess sakemm tiġi konkluża l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar allegat theddid li sar fil-konfront ta' Amġlu Xuereb u tal-familjari tiegħu. F'digriet li tagħat il-Qorti hija qalet li l-investigtazzjoni tal-Pulizija dwar l-allegat theddid bl-sms lil Anġlu Xuereb u l-familjari tiegħu hija għal kollox irilevanti għal dan il-każ.

Il-Qorti tagħat kunsiderazzjoni għall-fatt li wara li semgħet ix-xhieda tal-Avukat Franco Agius, bħala rappreżentant tad-Diretturi tal-Kuntratti, li mhuwa se jsir xejn minn dak mitlub minn Anġlu Farrugia, għaliex il-proċess tat-tender in kwistjoni kien kanċellat għal finijiet u effetti kollha tal-liġi. 

Ingħad ukoll li l-kumpanija ta' Anġlu Xuereb, li  f'isem il-kumpanija AX Construction Ltd, ma' ħaddieħor fl-isem ta' "FortRes Joint Venture, u li kienu dawk li kien għad fadal f'dak il-proċess, ħallew it-terminu tal-20 ta' Marzu li għadda jagħlaq, mingħajr ma daħħlu oġġezzjoni uffiċjali. 

Anġlu Xuereb kien talab biex il-proċeduri jitwaqqfu sakemm ikunu konklużi l-investigazzjonijiet tal-Pulizija fuq allegat theddid fil-konfront tiegħu u ta' ibnu permezz tal-SMS's. Dawn il-messaġġi jirreferu għal qtil tar-raġel ta' bintu fl-Ewwel tas-Sena fejn fost it-twissijiet lil Anġlu Xuereb kien  hemm kliem bħal, "jekk taħsbu li se tħallsu dwar l-investigazzjoni, dwar il-qtil doppju li kien seħħ, tisgħu tinsewha.” 

Kien hemm messaġġi li talbu lil Anġlu Xuereb biex jillikwida l-kumpaniji ta' kostruzzjoni li għandu u jinsa kollox dwar dan is-settur. Anġlu Xuereb kien għamel talba għal ħruġ ta' mandatt ta' inibizzjoni kontra l-Bord Pubbliku dwar ir-Reviżjoni tal-Kuntratti, id-Direttur tal-Kuntratti, ċ-Ċerman ta' Heritage Malta u l-Ministri tat-Turiżmu u Finanzi. 
Il-kumpanija qalet li hija ssottomettiet l-orħos offerta għal xogħol fir-Rabat, fejn kien hemm biss kumpanija oħra li qed tikkompeti magħha, Vassallo Builders Ltd.  

Xuereb qal li fid-9 ta' Marzu li għadda, kien irċieva t-tieni ittra mingħand id-Direttur tal-Kuntratti fejn il-konsorzjum kien infurmat li t-tender kien skwalifikat minħabba raġunijiet tekniċi. Huwa kien għat-tieni darba ngħata l-opportunita' li jappella iżda ddeċieda li ma jappellax.

Miċħuda talba biex jieqaf proċess ta' tender għal xogħolijiet fil-katakombi fir-Rabat
Aktar aħbarijiet f'din il-kategorija
Holmes ma kienx ittratat kif suppost – il-familja kellha tbiegħ il-propjeta’ biex tiffinanzja l-każ - Id-difiża
Somalu jerġa’ jispiċċa l-ħabs – din id-darba jisraq arloġġ ta’ €4,000 minn fuq jott
Sentenza sospiża għal Sirjan li ħareb lejn l Svezja bla dokumenti
Sentenza sospiża għal omm Etjopjana li ħarbet minn Malta
Libjan jammetti li kkorrompa tfajla taħt l-eta'
Punti ewlenin
12:49 Mixja b'risq Puttinu Cares
13:34 Mara l-isptar wara xokk, x'aktarx kawża ta' sajjetta
10:46 Il-Papa Franġisku imdawwar mill-morda u persuni b'diżabilita'
12:31 Żieda ta' passiġġieri bejn Malta u Għawdex
iktar aħbarijiet
19:36 Il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira
19:20 Il-funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira
18:19 Persuni jsofru ġrieħi f'żewġ inċidenti separati
17:42 Jingħata bidu għan-Novena tal-Ħniena Divina
17:09 Uffiċċjali jgħassu tajra protetta
16:40 Taljana tittajjar fil-Belt Valletta
16:27 Mijiet jimxu mat-tradizzjoni tas-Seba' Visti
15:04 Ikomplu ix-xejriet varji fis-swieq finanzjarji internazzjonali
14:02 Tinstab pjaneta li tixbaħ id-dinja
13:34 Mara l-isptar wara xokk, x'aktarx kawża ta' sajjetta
Editorjal

Tliet voti konsistenti

Tliet voti konsistenti
Opinjoni

Taqbel mad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jaħżen il-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk?

Iva
Le
Ma nafx