MaltaRightNow.com sezzjoni: aħbarijiet lokali
aħbarijiet
Punti ewlenin 
Aħbarijiet Lokali
Internazzjonali
Xjenza u Teknoloġija
Arti, Divertiment u Kultura
Kurżitajiet
Ewropa
Qorti
Kunsilli Lokali
Parlament
Għawdex
Features
Ekonomija
Avviżi ELCOM
Librerija
sport
Futbol Taljan
Futbol Ieħor
Futbol Lokali
Futbol Ingliż
Sport Ieħor
In-Nazzjon
Download
Aħbarijiet Lokali

It-tabib Ċensu Tabone kien ra mill-viċin miraklu ta' Dun Ġorġ Preca


16 ta' Marzu, 2012  16:20 CET
Bookmark Print page Email page

Dun Ġorġ Preca kien beda bil-passi tiegħu lejn il-qdusija propju b'każ li kien qed ikun segwit minn Ċensu Tabone bħala tabib li kien speċjalizzat fil-kura tal-għajnejn. 

Kien Cħarles Zammit Endrich, il-pazjent li kien qed ibati minn tiċrit fir-retina, il-parti tal-għajn li biha tara d-daw. Il-każ kien diffiċli biex jitfejjaq imma ġara li bl-interċessjoni ta' Dun Ġorġ Preca il-problema għebet. 

Maltarightnow.com iltaqa' ma Kenneth Zammit Endrich, bin Charles, li rrakkontalna kif jiftakar lill-President Emeritu Ċensu Tabone. 

Hu qalilna li Ċensu Tabone kien opera lill-missieru u wara xahrejn li kienet saret din l-operazzjoni il-problema reġgħet feġġet. Meta kien reġa' feġġ il-każ it-tabib Tabone kien tal-opinjoni li ftit li xejn kien hemm ċans li l-għajn tkun salvata. 

Iżda ġara li xi nies devoti lejn San Ġorġ Preca kienu ħadu biċċa lazz miż-żarbun ta' dan is-saċerdot lil Charles Zammit Endrich u minn dak il-ħin ħassu jmur għall-aħjar. Saħansitra meta neħħa l-faxex minn ma' għajnejh irriżulta li dan kien beda jara ċar.

Malli t-Tabib Ċensu Tabone mar jinvistah, bħalma kien jagħmel ta' kuljum, induna li kienet ġrat xi ħaġa mhux tas-soltu - kien induna li l-pazjent kien fieq b'mod inspjegabbli. Wara dan it-tabib Tabone kien intalab jagħti x-xhieda tiegħu ta' dak li kien seħħ f'dan il-każ, meqjus miraklu.

Kenneth  Zammit Endrich jiftakar ukoll iż-żmien li hu stess kien għamel jaħdem mal-President Ċensu Tabone. 

Dan kien każ ieħor minn ħafna li ltqajna magħhom u li fihom tispikka l-umanita' ta' dan il-bniedem, li kien kapaċi jisma' u jħobb, iżda fuq kollox kien bniedem ta' fidi kbira.

It-tabib Ċensu Tabone kien ra mill-viċin miraklu ta' Dun Ġorġ Preca
Aktar aħbarijiet f'din il-kategorija
Dolores Cristina se tkun konfermata 'Acting President'
Jirbaħ il-kompetizzjoni tax-Xjenza b'vettura elettronika
Petizzjoni kontra l-iżvilupp f' ta' Ħaġrat
Żagħżugħ isofri ġrieħi gravi f'inċident tat-traffiku
Parlament Ewropew approva regoli ġodda
Punti ewlenin
16:24 Dolores Cristina se tkun konfermata 'Acting President'
10:58 Ċelebrazzjonijiet f' Ħamis ix-Xirka
11:09 Wirja Sakris
12:31 Żieda ta' passiġġieri bejn Malta u Għawdex
iktar aħbarijiet
16:24 Dolores Cristina se tkun konfermata 'Acting President'
16:10 Jirbaħ il-kompetizzjoni tax-Xjenza b'vettura elettronika
15:33 Petizzjoni kontra l-iżvilupp f' ta' Ħaġrat
13:54 Żagħżugħ isofri ġrieħi gravi f'inċident tat-traffiku
12:54 Parlament Ewropew approva regoli ġodda
12:31 Żieda ta' passiġġieri bejn Malta u Għawdex
12:20 Il-Beatifikazzjoni ta' Ġużeppi Girotti
11:37 Is-sit Kellimni.com se jestendi s-servizz ta' online chat
11:09 Wirja Sakris
10:58 Ċelebrazzjonijiet f' Ħamis ix-Xirka
Editorjal

Tliet voti konsistenti

Tliet voti konsistenti
Opinjoni

Taqbel mad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jaħżen il-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk?

Iva
Le
Ma nafx