MaltaRightNow.com sezzjoni: aħbarijiet lokali
aħbarijiet
Punti ewlenin 
Aħbarijiet Lokali
Internazzjonali
Xjenza u Teknoloġija
Arti, Divertiment u Kultura
Kurżitajiet
Ewropa
Qorti
Kunsilli Lokali
Parlament
Għawdex
Features
Ekonomija
Avviżi ELCOM
Librerija
sport
Futbol Taljan
Futbol Ieħor
Futbol Lokali
Futbol Ingliż
Sport Ieħor
In-Nazzjon
Download
Aħbarijiet Lokali

Aġġornata is-Sibt, 7:00pm
Il-PN jirbaħ 3 Kunsilli Lokali mingħand il-Partit Laburista

maltarightnow.com
13 ta' Ġunju, 2009  13:00 CET
Bookmark Print page Email page


• Il-Partit Nazzjonalista jirbah il-Kunsill Tal-Pjeta' fejn izid 4 fil-mija tal-voti u l-Partit Laburista jitlef dan il-Kunsill li kien rebaħ fl-2006;
• Maġġoranza gdida ohra għall-Partit Nazzjonalista f'San Gwann fejn fl-ewwel għadd għandu 54 fil-mija tal-voti u l-Partit Laburista tilef hawn ukoll il-Maġġoranza li kien kiseb 3 snin ilu;
• Fl-Imtarfa, il-Partit Nazzjonalista jirbah Maġġoranza gdida ohra fuq l-2006 u jzid ukoll fuq l-elezzjoni specjali ta' sena ilu;
• F'dak li hu persentaġġ tal-voti globali l-Partit Nazzjonalista zied 1.3% fuq l-2006 biex tela' għal 44.2%;
• F'dawk li huma lokalitajiet, il-Partit Nazzjonalista zied il-voti u l-persentaġġ f'zewg terzi tal-lokalitajiet;
• F'Birkirkara l-Partit Nazzjonalista jzid kemmxejn fuq tliet snin ilu imma wiehed irid jistenna r-rizultat tal-aħħar għadd billi l-partiti qegħdin viċin ħafna;
• F'Tas-Sliema, il-Partit Nazzjonalista jzid seba' fil-mija fil-voti u aktarx izid zewġ siġġijiet fil-Kunsill;
• Zieda fil-kunsillieri għall-Partit Nazzjonalista f'numru ta' lokalitajiet ohra.

Din hi l-istampa li toħroġ mir-rizultat tal-ewwel għadd fit-23 lokalita' li l-voti tal-elezzjoni tal-kunsill lokali tagħhom qed jingħaddu llum fiċ-ċentru tan-Naxxar. Dawk li jispikkaw l-aktar f'dan ir-rizultat s'issa huma t-tliet Kunsilli li l-Partit Nazzjonalista rebah mingħand il-Partit Laburista: il-Kunsilli Tal-Pjeta' u tal-Imtarfa kif ukoll San Gwann fejn, madankollu, għad ma ngħalaqx l-għadd kollu. F'San Ġwann, l-akbar lokalita' li bidlet il-Maġġoranza, il-Partit Nazzjonalista zied 6 fil-mija fil-voti biex tela' għal 54%. Il-Partit Laburista naqqas fil-persentaġġ tal-voti għal 46 fil-mija biex b'hekk tilef il-Maġġoranza li kien rebah tliet snin ilu.

L-istess ġara f'Tal-Pjeta' fejn il-Partit Nazzjonalista zied 4 fil-mija fil-voti u b'hekk tela' għal 53 fil-mija. Il-Partit Laburista naqqas il-persentaġġ u nizel għal 47 fil-mija biex hawn ukoll tilef il-Maġġoranza li kien rebah fil-Kunsill tal-Pjeta' fl-2006. Fl-Imtarfa, il-Partit Nazzjonalista rebah Maġġoranza gdida ta' 51 fil-mija tal-voti wara zieda qawwija ta' 13 fil-mija fuq tliet snin ilu. Il-Partit Nazzjonalista tella' tliet kunsillieri fl-ahhar għadd. Il-Partit Nazzjonalista zied ukoll fil-persentaġġ tal-voti fuq l-elezzjoni specjali li kienet saret f'Mejju tas-sena l-ohra wara li l-Kunsill Laburista tal-Imtarfa kien xolt. Il-Partit Nazzjonalista zied kemm l-ammont ta' voti kif ukoll il-persentaġġ tiegħu f'zewg terzi tal-lokalitajiet. Il-Partit Nazzjonalista zied il-voti u l-persentaġġ f'Birkirkara, fil-Gudja, f'Hal Lija, f'Marsaskala, fl-Imdina, fl-Imsida, fl-Imtarfa, f'Tal-Pjeta', fir-Rabat-għawdex, f'San Gwann, f'Ta' Sannat, f'Tas-Sliema, f'Hal Tarxien, fix-Xgħajra u f'Ħaz-Zabbar. F'dak li hu persentaġġ globali tal-voti f'dawn l-elezzjonijiet li saru f'terz tal-pajjiz, il-Partit Nazzjonalista zied 1.3 fil-mija fuq tliet snin ilu biex tela' għal 44.2 fil-mija waqt li l-Partit Laburista gab 54.6 fil-mija, zieda ta' 0.7 fil-mija fuq tliet snin ilu. Barra li zied 1.3% fil-persentaġġ globali, il-Partit Nazzjonalista zied ukoll in-numru ta' kunsillieri mhux biss fejn rebah il-Kunsill mingħand il-Partit Laburista - jigifieri f'Tal-Pieta', fl-Imtarfa u aktarx f'San Gwann - imma wkoll f'kunsilli ohrajn bhal Ta' Sannat, Marsaskala u Tas-Sliema.

Minn dawn l-elezzjonijiet jidher car li l-elettorat Malti qed jidra jivvota b'mod differenti f'elezzjonijiet differenti. Dan kien diga' gara hames snin ilu meta, fil-Kunsilli li kienu saru mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, iz-zewg rizultati kienu differenti minn xulxin. Dan gara wkoll b'mod qawwi s-sena l-ohra meta fl-istess gurnata kienu saru l-elezzjoni generali u l-elezzjonijiet tal-Kunsilli f'terz tal-lokalitajiet. Waqt li l-Partit Nazzjonalista rebah l-elezzjoni generali, il-Partit Laburista rebah bil-qawwi l-elezzjonijiet tal-Kunsilli li saru fl-istess ġurnata s-sena l-oħra. F'kummenti li ta fiċ-ċentu tal-għadd tal-voti fin-Naxxar, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier ikkonferma r-rizultati tal-Kunsilli u kkummenta wkoll fuq il-mod kif l-elettorat jidher li qed jivvota b'mod differenti f'elezzjonijiet differenti.

L-GĦARB
Hawnhekk fl-Għarb, il-kandidat tal-AD waqa' għax kien aktar ‘il bogħod mill-kwota milli kein l-ahhar kandidat tal-Partit Nazzjonalista li kellu kwazi ezatt tliet kwoti. B'hekk, il-Partit Nazzjonalidta issa hu assigurat mill-Maġġoranza fil-Kunsill tal-Għarb.

MARSASKALA
Dan il-Kunsill zied l-ammont ta' siggijiet minn sebgħa għal disgħa. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista zied ukoll fil-voti biex aktarx izid kunsillier f'dan il-Kunsill.

L-IMTARFA
Hawnhekk fl-ewwel għadd il-Partit Nazzjonalista kiseb Maġġoranza assoluta gdida fuq tliet snin ilu. Fl-ahhar għadd, il-Partit Nazzjonalista kiseb ukoll il-Maġġoranza fil-Kunsill tal-Imtarfa u b'hekk ikkonferma r-rizultat tal-elezzjoni specjali li kienet saret sena ilu meta kien xolt il-Kunsill Laburista.

TAL-PIETA'
Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista zied il-voti kif ukoll is-siggijiet biex issa għandu Maġġoranza gdida wara li tliet snin ilu l-Maġġoranza f'dan il-Kunsill kienet interbhet mill-Partit Laburista.

SAN GWANN
Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista zied sew fuq l-elezzjoni ta' tliet snin ilu u issa gab Maġġoranza assoluta tal-voti ta' aktar minn 53 fil-mija biex għandu cans tajjeb li jkollu maġġoranza gdida f'San Gwann.

TAS-SLIEMA
Il-Kunsill ta' Tas-Sliema zied zewġ siġġijiet billi l-popolazzjoni ta' Tas-Sliema zdiedet f'dawn l-aħħar snin. Billi l-Partit Nazzjonlalista zied seba' fil-mija fuq l-elezzjoni ta' tliet snin ilu, jidher li se jtella' tmien siġġijiet mill-ħdax li hemm fil-Kunsill Slimiz biex b'hekk ikun zied zewġ siġġijiet.


Għafas hawn biex issegwi l-andament tal-għadd tal-voti. 

<font face=arial size=1 color=red>Aġġornata is-Sibt, 7:00pm</font><br /> Il-PN jirbaħ 3 Kunsilli Lokali mingħand il-Partit Laburista
Aktar aħbarijiet f'din il-kategorija
Replika tal-Inkwadru tal-Karmnu jdur id-djar tal-anzjani f'pajjiżna
Dolores Cristina se tkun konfermata 'Aġent President'
Jirbaħ il-kompetizzjoni tax-Xjenza b'vettura elettronika
Petizzjoni kontra l-iżvilupp f' ta' Ħaġrat
Żagħżugħ isofri ġrieħi gravi f'inċident tat-traffiku
Punti ewlenin
16:24 Dolores Cristina se tkun konfermata 'Aġent President'
10:58 Ċelebrazzjonijiet f'Ħamis ix-Xirka
11:09 Wirja Sakris
12:31 Żieda ta' passiġġieri bejn Malta u Għawdex
iktar aħbarijiet
18:41 Deċiżjoni biex is-sitwazzjoni fl-Ukrajna ma tkomplix teskala
18:25 Tkompli t-tfitxija għat-300 passiġġier nieqes fil-Korea
18:02 Replika tal-Inkwadru tal-Karmnu jdur id-djar tal-anzjani f'pajjiżna
16:24 Dolores Cristina se tkun konfermata 'Aġent President'
16:10 Jirbaħ il-kompetizzjoni tax-Xjenza b'vettura elettronika
15:33 Petizzjoni kontra l-iżvilupp f' ta' Ħaġrat
13:54 Żagħżugħ isofri ġrieħi gravi f'inċident tat-traffiku
12:54 Parlament Ewropew approva regoli ġodda
12:31 Żieda ta' passiġġieri bejn Malta u Għawdex
12:20 Il-Beatifikazzjoni ta' Ġużeppi Girotti
Editorjal

Tliet voti konsistenti

Tliet voti konsistenti
Opinjoni

Taqbel mad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jaħżen il-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk?

Iva
Le
Ma nafx